Wraz z rozwojem metody coaching zaczął się różnicować. Obecnie na rynku polskim spotyka się nawet kilka rodzajów coachingu, a pracujący profesjonalnie coachowie coraz bardziej specjalizują się w przyjętej metodzie i konkretnym zakresie działań. W naszych gabinetach spotkasz się z następującymi metodami pracy:

 • life coaching – to proces samopoznania zorientowany na określony cel, w którym bierzesz pod lupę to, co dla Ciebie ważne. Przyglądając się własnym pragnieniom, potrzebom i przekonaniom, wychwycisz co Cię powstrzymuje i ogranicza, a co wzmacnia i dodaje skrzydeł. Podstawowym założeniem w coachingu jest to, że wszystkie odpowiedzi, umiejętności i zasoby drzemią w Tobie. Jedyne czego potrzebujesz, by do nich dotrzeć, to zatrzymać się, uważnie się sobie przyjrzeć, a czasem… usłyszeć odpowiednie pytania. 

  Najczęściej stosowanymi narzędziami pracy w tym obszarze są: koło życia, typy osobowości, praca z przekonaniami, „4 minuty integracji”.

 • coaching kariery – jest odpowiedzią na potrzeby występujące w trakcie całego życia zawodowego. Udział w sesjach coachingowych wspomaga zarówno w rozwoju czy planowaniu zmiany, jak i w mierzeniu się z wyzwaniami codziennego życia zawodowego. Coach kariery pracuje na realnych zasobach klienta, tj. wydobywa jego potencjał zawodowy w zakresie umiejętności, predyspozycji zawodowych, a następnie może go wspierać w osiąganiu różnorodnych celów, np.:
   • we właściwym zaplanowaniu rozwoju zawodowego
   • w planowaniu zmiany pracy i w świadomym zarządzaniu karierą zawodową
   • w ustaleniu nowych celów zawodowych
   • we wzmocnieniu motywacji do zmiany pracy, zawodu
   • reorientacji zawodowej, gdy klient odczuwa brak satysfakcji z pracy, motywacji czy doświadcza wypalenia zawodowego 

    Najczęściej stosowanymi narzędziami pracy w tym obszarze są: koło pracy, typy osobowości, praca z przekonaniami, „4 minuty integracji”, piramida Diltsa.

   

 • executive i leadership coaching – polega na pracy z kadrą zarządzającą danym przedsiębiorstwem. Dostarcza on cennych umiejętności, które są niezbędne w prowadzeniu i usprawnianiu organizacji. Poprzez doskonalenie kompetencji przywódczych, coaching ten rozwija także zdolność kreatywnego planowania oraz skutecznego wdrażania planów biznesowych.
 • eco – coaching – polega natomiast na pracy z kadrą zarządzającą danym przedsiębiorstwem. Dostarcza on cennych umiejętności, które są niezbędne w prowadzeniu i usprawnianiu organizacji. Poprzez doskonalenie kompetencji przywódczych, coaching ten rozwija także zdolność kreatywnego planowania oraz skutecznego wdrażania planów biznesowych.