Idalia Kaul

Jestem psycholożką, absolwentką Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kształcę się w nurcie systemowym we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii na całościowym, pięcioletnim szkoleniu  przygotowującym do roli psychoterapeuty. Zdobywałam doświadczenie pracując z mieszkankami ośrodka dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej, obecnie pracuję również grupowo i indywidualnie z osobami doświadczającymi uzależnienia. Odbyłam staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

Chętnie czerpię z różnych podejść psychoterapeutycznych w zależności od potrzeb i sytuacji pacjenta. Bliskie jest mi podejście relacyjne i systemowe, a także techniki poznawczo-behawioralne. W pracy terapeutycznej zwracam szczególną uwagę na zbudowanie relacji opartej na zaufaniu, która pozwoli na sięganie do tego co kłopotliwe, a także budowanie zasobów pozwalających zmierzyć się z trudnościami. Ważnym kontekstem są dla mnie systemy, w których funkcjonuje pacjent – nie tylko system rodzinny, ale także system pary,  rodzicielski czy przyjacielski. Przyjrzenie się relacjom pozwala na lepsze rozumienie zachodzących w nich wzajemnych oddziaływań. Elementy terapii poznawczo-behawioralnej pozwalają na identyfikację nieadaptacyjnych przekonań na temat świata lub samego siebie, które mogą powodować cierpienie. Dzięki temu możemy wspólnie podjąć pracę nad stopniowym urealnianiem tych przekonań, a także zastąpienie ich bardziej funkcjonalnymi i adekwatnymi. Czerpanie z różnych nurtów pozwala mi na indywidualne podejście do każdego pacjenta, uznając jego niepowtarzalność i wyjątkowość. 

W gabinecie pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Kieruję się zasadą, że każda osoba jest ważna, ma prawo do swojej narracji i przestrzeni na opowiedzenie prawdy o sobie – niezależnie od tożsamości, płci, wieku, orientacji czy innych czynników. 

Oferuję wsparcie w:

  • kryzysowych sytuacjach życiowych;
  • zaburzeniach nastroju;
  • konfliktach i trudnościach w relacjach międzyludzkich;
  • sytuacjach stresowych i procesach zmiany.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Prowadzę sesje w gabinecie przy ul. Purkyniego 1, lok. 116  lub online. 

Ida Kaul