Coaching Wrocław

Czym jest coaching?

Coach towarzyszy klientowi w wydobyciu mocnych stron, usunięciu wewnętrznych barier, wykorzystaniu potencjału i możliwości na rzecz szczęśliwego życia.

Coaching skupia się na teraźniejszości, dając światło na przyszłość, jest to ruch ku zmianie.

Zapraszamy na coaching związany z wyznaczaniem celów, zmianą nawyków, wprowadzaniem nowych nawyków, zmianą życiowej drogi zawodowej bądź prywatnej, dylematami, co do których wciąż mamy wątpliwości. Dzięki sesjom coachingowym osiągniesz przyspieszenie w realizacji celów, wzmocnienie swoich kompetencji, poznanie i zapanowania nad emocjami, a przede wszystkim osiągniesz poczucie odpowiedzialności za własne wybory.

Co zrobić, by te hasła nie były jedynie wydmuszkami, banałami, męczącym samorozwojem, z którego nic nie wynika?

Nie wystarczy przecież stosowanie się do „dobrych rad” znalezionych w poradnikach samorozwoju. Wszyscy to znamy: „myśl pozytywnie a rzeczy same się zmienią”, „żyj tu i teraz”, „tyle z życia masz ile dasz”, „medytuj i afirmuj szczęście”… Tym radom brakuje naukowych podstaw, konkretności, kontekstu i zrozumienia sytuacji/potencjału klienta. Takie „mantry” (często sprzedawane pod hasłem coachingu) budują mylne przekonanie, że cokolwiek, a jednocześnie wszystko jest możliwe. Tendencja do uproszczenia wewnętrznego świata klienta może przynieść krótkotrwałą ulgę, natomiast wobec braku długotrwałej zmiany, pozostawia zdezorientowanie i rozczarowanie. Dlatego zarówno w psychoterapii jak i w coachingu ważne jest postępowanie zgodnie z zasadami roli i certyfikacja.

Zapraszamy na coaching, który opiera się na dwóch filarach, tj. zatrzymaniu się i sprawczości.

Zatrzymanie się przy sobie i danie sobie zgody na to, że nie muszę być lepszą wersją siebie. Daje to możliwość poznania siebie, zrozumienie mechanizmów, które nami powodują, poczucia swoich emocji i ciała. Z tego miejsca dopiero można podejmować świadome decyzje, nie będące tożsame z modą na samodoskonalenie. W pracy z klientem zwracamy uwagę na to, że można „nie wiedzieć” i że to jest Ok, że kształtuje nas właśnie poszukiwanie odpowiedzi.

Sprawczość. Wspieramy klientów w osiąganiu celu. W obszarze, na który człowiek ma wpływ, może podjąć działania pomagające w osiągnięciu celu. Natomiast w obszarze, na który nie ma wpływu, może starać się zaakceptować ten fakt, nawet, gdy prowadzi do złości, smutku. Ważnym jest, by nauczyć się rozpoznawać w sobie te emocje i znaleźć sposób na ich wyrażanie. Akceptacja tego, co jest pozwala dalej cieszyć się życiem.

Kiedy skorzystać z coachingu?

Sytuacje, w których coaching może być przydatny i którego efektywność potwierdzają badania naukowe to:

 • wypalenie zawodowe (utrata satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucie utknięcia w miejsu i stagnacji)
 • kariera i zmiana roli zawodowej, w tym sytuacja in between jobs
 • redukcja poziomu stresu
 • osiągnięcie adekwatnego balansu między życiem prywatnym a zawodowym
 • nabycie nowych kompetencji
 • pełnienie roli przywódczej (tzw. executive coaching)
 • rozwój osobisty
 • poczucie bezsensu, pustki przy jednoczesnym dobrym funkcjonowaniu społecznym

Co zyskasz dla siebie?

W procesie coachingowym:

 • skoncentrujesz się na swoich silnych stronach, zasobach i talentach
 • zwiększysz własną efektywność
 • nauczysz się odróżniać rzeczywiste przeszkody od sztucznie narzucanych ograniczeń
 • rozpoznasz hamujące Cię emocje i fiksacje
 • zidentyfikujesz ograniczające i wspierające Cię przekonania
 • poszerzysz swoją samoświadomość i perspektywę
 • popracujesz holistycznie z uwzględnieniem takich obszarów jak ciało, umysł, a także system wartości, tożsamość, misja czy duchowość

6 zasad coachingu

 1. Klient jest źródłem potencjału i posiada wewnętrzne zasoby umożliwiające wprowadzenie zmiany, tzn. klient jest z natury osobą kreatywną, pełną pomysłów i całą wiedzę na swój temat ma w sobie.
 2. Coach i klient są partnerami, tzn. coach nieustannie podąża za klientem, zadaje odpowiednie pytania. Nie doradza i nie bierze odpowiedzialności za klienta. To klient wie w głębi siebie, co jest dla niego najlepsze, odpowiednio pokierowany sam znajduje odpowiedzi, dzięki czemu coaching nie tworzy relacji zależności, a prowadzi do samoregulacji.
 3. Coaching odnosi się do całej osoby, biorąc pod uwagę jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sfery życia klienta: zawodowa, prywatna, duchowa itp. przenikają się w związku z czym na sesjach poruszane są różne obszary. Coaching skupia się na teraźniejszości, dając światło na przyszłość.
 4. Klient wybiera obszar, z którym chce pracować i temat na poszczególną sesję. Coach i klient pracują nad zdefiniowaniem indywidualnego celu klienta (cel wznosi klient, coach pomaga sprawdzić czy rzeczywiście to ten cel). Osiągnięciu celu sprzyja otwartość, często zdarza się, że klient ma cel, ale nie jest gotowy na zmiany.
 5. Coaching jest procesem, a klient i coach pracują na podstawie ustalonego kontraktu.
 6. Coach bierze odpowiedzialność za proces, klient bierze odpowiedzialność za rezultaty. Coaching jest proaktywny tzn. nastawiony na działanie. Efektywna praca coachingowa jest możliwa z klientem, który pragnie zmiany.

Jak przebiega proces coachingowy?

Proces coachingowy to tak zwana krótkoterminowa forma wsparcie, czyli obejmuje średnio 10-12 sesji (zawsze jest to sytuacja indywidualna zależna od potrzeb klienta).

Rozpoczyna się od sesji zerowej (tzw. chemicznej), podczas której wspólnie z klientem coach diagnozuje główny obszar pracy. Podczas tej sesji ustalany jest tzw. „kontrakt” regulujący zasady współpracy oraz obierany jest ogólny cel na proces. W trakcie procesu cel ten może ulec zmianie, co nie świadczy o tym, że proces został przeprowadzony nieprawidłowo.

Jedna sesja trwa zazwyczaj 50 – 90 minut. Spotkania powinny odbywać się cyklicznie. Przerwa pomiędzy sesjami powinna wynosić 1 tydzień.

Istnieje możliwość poprowadzenia sesji online bez konieczności wychodzenia z domu. Spotkania odbywają się via WhatsApp lub przez aplikację ZOOM.

W naszych gabinetach praca wszystkich specjalistów, w tym coacha, podlega superwizji i interwizji zespołowej prowadzonej w gronie składającym się z psychiatry, psychoterapeuty i coacha.

Na czym polega praca coacha?

W odróżnieniu od psychiatry i psychoterapeuty, coach nie zajmuje się leczeniem, ale wspiera klienta w zmianie. Często do naszych gabinetów trafiają osoby znajdujące się w impasie, w pewnej sytuacji dyskomfortu życiowego, który nie pozwala im na rzeczową ocenę rzeczywistości. Coach wspiera osoby znajdujące się w kryzysie, potrzebujące spojrzeć na trapiący ich problem z dystansu. Praca coachingowa polega na towarzyszeniu klientowi w odnalezieniu się na nowo – po pierwsze zatrzymaniu się przy sobie i uważnemu spojrzeniu na to, co wokół i na to, co dzieje się wewnątrz, przyjrzeniu się swoim przekonanim, które mogą być wspierające, ale też ograniczające oraz okresleniu wartości. Coach pracuje w oparciu o konretne narzędzia, pomagające wyznaczyć i osiągnąć cele. Co do zasady opiera się na sytuacji bieżącej, dając perspektywę w przyszłość ( w odróżnieniu od psychoterapeuty, który poddaje analizie sytuacje z przeszłości).
W naszych gabinetach proces coachingowy często jest uzupełnieniem leczenia psychiatrycznego w przypadkch wypalenia zawodowego.

Sesja coachingowa

Antoni Brański, 50 min. | 400 zł

Sesja coachingowa

Katarzyna Jańska, 50 min. | 180 zł

Na życzenie klienta:

stacjonarnie lub online

Już wkrótce wezmę się za siebie, wezmę
się w garść, zrobię porządek w szufladzie,
przemyślę wszystko do końca, zaplombuję zęby,
uzupełnię luki w wykształceniu, zacznę
gimnastykować się co rano, w słowniku
sprawdzę kilka słów, których znaczenie jest dla mnie wciąż niejasne,
więcej spacerów z dziećmi, regularny
tryb życia, odpisywać na listy, pić mleko,
nie rozpraszać się, więcej pracy nad sobą, w ogóle
być sobą, być wreszcie bardziej
sobą

ale właściwie jak to zrobić, skoro
już,
i to od tak dawna, tak bardzo
nim jestem

„Już wkrótce”
Stanisław Barańczak
31.12.1979

Coaching wobec psychoterapii

podobieństwa i różnice

W dużym uproszczeniu – coaching jest przejściem z normy do skuteczności (w życiu, w pracy, w związku), zaś terapia jest przejściem z dysfunkcji do normy. To podstawowa różnica.

Psychoterapia

Coaching

Opracowanie: mgr Tadeusz Reimus na podstawie: Reidenberg (2010) Annals of the American Psychotherapy Association