Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.niebieskarzeka.pl/.
2. Administratorem danych osobowych jest spółka partnerska: AB Prywatna Praktyka Lekarska Moderacje, Terapie, Treningi Antoni Brański, ul. Krzycka 86b/1, 53- 020 Wrocław, zwana dalej Gabinety terapeutyczne NIEBIESKA RZEKA.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się przez adres poczty elektronicznej: kontakt@niebieskarzeka.pl.
4. Gabinety terapeutyczne NIEBIESKA RZEKA jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Serwisu.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Sposób zbierania danych

Większość danych podajesz dobrowolnie przez: korzystanie z formularza kontaktowego, wysłanie e-maila, jak również obserwując profil społecznościowy na Facebooku.

3. Zbierane informacje

W zależności od celu, mogą być przetwarzane następujące informacje zebrane przez stronę:

 • imię
 • adres e-mail,
 • dane zawarte w korespondencji wysłanej przez formularz kontaktowy bądź e-mail.

Zakres przetwarzanych danych są opisane poniżej w odniesieniu do każdego celu przetwarzania.

4. Cel przetwarzania danych – szczegóły

Formularz kontaktowy i korespondencja e-mail

Wypełniając formularz kontaktowy, przekazujesz swoje dane osobowe: imię i nazwisko, oraz adres e-mail. Gdy kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, również przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, np. adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą.

Nie jestem w stanie konkretnie określić, kiedy treść korespondencji zostanie usunięta, ponieważ może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się jej usunięcia i/lub przedstawienia (jeżeli była archiwizowana), chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona przez moje nadrzędne interesy, np. obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Wybrane metody ochrony danych

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. W celu ochrony danych wykonywane są regularnie kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

6. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich odbiorców:

 • firma hostingowa: home.pl (https://home.pl)
 • operatorzy pocztowi
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie „usunięcie” wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. Dane osobowe NIE są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

7. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • do prawidłowego i wygodnego działania serwisu (cookies serwisu)
 • do chronienia formularza kontaktowego przed spamem za pomocą systemu reCAPTCHA (cookies zewnętrznego podmiotu: Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl )

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
https://wszystkoociasteczkach.pl/