Mosty dialogu

Warsztaty dla firm i organizacji

Dlaczego rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom jest ważne?

W jednym z badań* aż 85% pracowników odpowiedziało, że musi radzić sobie z konfliktami do pewnego stopnia. Inne badania mówią, że przeciętny manager spędza 25-40% swojego czasu na radzeniu sobie z konfliktami. Zatem konflikt w zespole się po prostu wydarzy. Skupmy się na tym co robić, żeby sobie z tym poradzić. Do rzeczy. Co proponujemy?

 • Trzech specjalistów od umysłów
 • Trzy charyzmatyczne osobowości
 • Trzy punkty widzenia
 • Różne metody i nowatorskie narzędzia pracy
 • Analiza przypadków
 • Praktyka i ćwiczenia

Cel pracy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do monitorowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na konflikt w zespole
 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie
 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

Adresaci:

 • kadra kierownicza i zespoły pracowników
 • osoby zainteresowane poznaniem narzędzi skutecznej komunikacji

Korzyści dla uczestników:

 • nauka skutecznych metod rozwiązywania konfliktów
 • wiedza na temat zapobiegania konfliktom
 • uwolnienie się od istniejących konfliktów
 • praktyczne użycie biofeedbacku
 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia
 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia
 • poznanie i integracja zespołu. certyfikaty dla uczestników

Metody pracy:

 • praca warsztatowa
 • prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • ćwiczenia indywidualne/grupowe
 • analiza studiów przypadków
 • rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • analiza dobrych praktyk

​Warunki pracy:

 • praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób
 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy – 8 godzin (z dwoma przerwami)
 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • definicja konfliktu (metodologia w różnych ujęciach)
 • podejście do rozwiązywania konfliktów (z odgrywaniem scenek rodzajowych)
 • emocje w konflikcie (też: rola relacji)
 • komunikacja w konflikcie (m.in. werbalna, niewerbalna)
 • strategie rozwiązywania konfliktów plan postępowania w konflikcie
 • 5 dysfunkcji pracy zespołu w konflikcie (narzędzia do ich naprawy)
 • lojalność i zaufanie – metody budowania
 • rola mediatora w konflikcie (metody i narzędzia do wykorzystania)
 • skalowanie rezultatów

Podczas warsztatów skorzystamy z całej gamy ćwiczeń, m.in:

 • Przejazd tramwajem bez biletu
 • Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • Gra Krokodyl
 • Karty do gry – Emocje
 • Czy mamy cechy wspólne?
 • Kosz roszczeń
 • Badanie pulsu

Pierwsza wizyta

50 min. | 300 zł

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019