Trening antystresowy


Wydaje nam się, że stres to coś złego i niepotrzebnego. Mało, naszym zdaniem zbyt mało, mówi się o jego pozytywnych stronach. Okazuje się, że stres jest głównym czynnikiem mobilizującym nas do działania. Pozwala nam poradzić sobie z problemami, trudnymi sytuacjami, zmusza nasz do podjęcia aktywności. Pomaga nam szukać nieoczywistych rozwiązań; rozbudza kreatywność.


Musimy pamiętać, że przekraczając pewną granicę – indywidualną dla każdego z nas,

stres staje się czynnikiem wyniszczającym. Może objawić się stanami lękowymi, obniżoną

wydajnością, problemami z koncentracją, brakiem energii i zadowolenia z wykonywanych

czynności. Jest przyczyną wypalenia zawodowego. Ważne jest, abyśmy poznali

mechanizmy działania stresu, czynniki, które go wywołują, a także odnaleźli granicę,

która oddziela tzw. stres pozytywny – eustres, od stresu negatywnego – dystres.


Przygotowana oferta zawiera propozycje wsparcia służące

przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Ramowy plan:

1. Typy osobowości

sposób radzenie sobie ze stresem

 1. w zależności od prezentowanego typu

  2. Integracja trzech obszarów

  ciało, umysł, emocje jako sposób określenia

  miejsca, w którym jesteśmy.

 2. 3. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

  a. Skuteczne zarządzanie zadaniami

  b. Jak radzić sobie z przeciążeniami i szumem informacyjnym

  c. Pracoholizm przyczyną wypalenia

  d. Jak monitorować poziom wypalenia zawodowego u pracowników

  e. Kiedy wprowadzać tzw. koła ratunkowe

  4. Metody radzenia sobie ze stresem

  a. Uzdrawiające nawyki

  b. Relaksacja

  c. Ćwiczenia oddechowe

  d. Inne autorskie techniki (wizualizacje, afirmacje, hipnoza)

Pierwsza wizyta

50 min. | 300 zł

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019