Wypalenia zawodowe

Przeciwdziałanie, radzenie sobie w sytuacji wypalenia

Nawet ciekawa praca, nawet dobrze płatna praca – w pewnym momencie – „wypala”. Myśl o pójściu do pracy przestaje cieszyć.

Wyzwania stojące przed pracownikami nie budzą entuzjazmu. Wyniki pracy zawierają więcej błędów, a czas poświęcony na wykonanie zadania staje się coraz dłuższy. Pracownicy zaczynają uskarżać się na stan zdrowia.

Zaczynają częściej chorować i częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, nawet w sytuacji, gdy ich nieobecność w pracy narazić ich może na pogorszenie statusu.

Atmosfera w pracy zaczyna być pełna pomówień, plotek, złośliwości. A „wszyscy” skarżą się na zmęczenie, „nerwy”, przepracowanie.

W skrajnych wypadkach obserwuje się nastawienie roszczeniowe wobec pracodawcy i/lub agresję w stosunku do podwładnych.

Częstszymi stają się mniej zyskowne a zarazem zachowawcze decyzje, spada kreatywność w stosunku do podejmowanych zadań. Zdolność pracowników (i firmy) do adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych maleje.

Czym jest wypalenie? Czy jedynie kłopotem? Czy może nam w czymś pomagać?
A co najważniejsze: Jak zapobiegać wypaleniu i co robić, gdy jego symptomy zaczniemy odczuwać?
Jak zapobiegać wypaleniu członków zespołu i kadry kierowniczej?

Cel pracy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do monitorowania przeciwdziałania i radzenia sobie z procesem wypalenia zawodowego.
 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia u pracowników
 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie
 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

Umiejętność przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu to szansa na dobrze, twórczo i z przyjemnością wykonywaną pracę bez kosztów zdrowotnych pracowników i zmniejszeniu potencjału organizacji.

Adresaci:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze
 • pracownicy nastawieni na rozwój własnych kompetencji

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost zaufania i szacunku w zespole
 • wypracowanie nowych nawyków funkcjonowania zespołu
 • nauka technik redukcji stresu
 • poprawa współpracy w zespołach
 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia
 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia
 • praktyczne użycie biofeedbacku
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • certyfikaty dla uczestników

Metody pracy:

 • praca warsztatowa
 • prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • analiza studiów przypadków
 • rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • analiza dobrych praktyk

Warunki pracy:

 • praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób
 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy – 8 godzin (z dwoma przerwami)
 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • prezentacja wybranych sytuacji
 • prowadzących do wypalenia zawodowego
 • analiza przykładowych sytuacji – co przyśpiesza, co spowalnia
 • pojawienie się wypalenia zawodowego, czynniki predestynujące (np. osobowość, rodzaj kultury zarządczej)
 • psychologiczne podstawy wypalenia zawodowego
 • narzędzia do monitorowania, profilaktyki i działań naprawczych
 • techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym
 • metody radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego
 • podsumowanie

Pierwsza wizyta

50 min. | 300 zł

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019