Jak tkano Twoje życie

Czyli warsztat o tym, jak rodziny, z których pochodzimy wpływają na nasze życie.

Aby przyjść na świat, potrzebowałeś:
2 rodziców
4 dziadków
8 pradziadków
16 prapradziadków
32 praprapradziadków
64 prapraprapradziadków
128 praprapraprapradziadków
256 prapraprapraprapradziadków
512 praprapraprapraprapradziadków
1024 prapraprapraprapraprapradziadków
2048 praprapraprapraprapraprapradziadków

Jeśli spojrzysz na 12 pokoleń wstecz, zobaczysz zapis odzwierciedlający 400 lat i 4094 przodków. Pomyśl przez chwilę… Ile zmagań? Ile walk? Ile trudności? Ile smutku? Ile radości? Ile historii miłosnych? Ile oczekiwań i nadziei na lepsze jutro? Ile musieli dźwignąć Twoi przodkowie, byś mógł dzisiaj cieszyć się z tego, że JESTEŚ, że ŻYJESZ… Justin Coutts

A jaki ma to wpływ na Twoje życie dziś, teraz? Jeśli chcesz się temu przyjrzeć zapraszamy na warsztat pracy z genogramem Jak tkano Twoje życie.

Genogram to rozpisana w formie swoistego drzewa genealogicznego historia rodzinna. Historia rozumiana przede wszystkim jako przekazywane pokoleniowo wzorce, schematy, które mniej lub bardziej świadomie powielamy. To swoista mapa relacji, powiązań i zależności występujących w rodzinie. Metoda pracy z genogramem ma ogromną wartość terapeutyczną i uwalniającą, bo daje wgląd w nasze zachowania, reakcje, emocjonalne blokady, ale też wskazuje nasze mocne strony i zasoby. Podczas warsztatu będziemy rysować własne genogramy i zinterpretujemy poszczególne jego elementy.

Zapewniamy kameralny charakter grupy (maksymalnie 7 osób).

Koszt

300 zł

Termin

jesień 2023

Osoba prowadząca

Jurij Romaniuk

Terapeuta, który wieloletnie doświadczenie pracy z genogramem zdobył prowadząc indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne. Podczas jubileuszowej XX Międzynarodowej Konferencji NEST (Stowarzyszenia the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) przeprowadził warsztaty przedstawiając autorską metodę pracy.

Obowiązują zapisy: kontakt@niebieskarzeka.pl
lub +48 511 461 330