Rozwijanie kreatywności

W Twoim życiu za dużo jest powinności, a za mało radości? Marzą Ci się przygody rodem z Vegas, a wszystkie aktywności, które prowadziłeś przed pandemią, teraz czekają na lepsze czasy? Tęsknisz za wspólnymi spotkania ze znajomymi i imprezami integracyjnymi? To były miejsca, gdzie mogłeś otworzyć swój umysł na nowe idee i pomysły.

Nie czekaj, działaj. Czas na wypracowanie nowych nawyków, które wyćwiczą Twoją kreatywność.
Wyrusz z nami w przygodę w nieznane. Eksploruj swoją podświadomość, by zaskoczyć samego siebie.
Kreatywność to zdolność do myślenia i działania w sposób twórczy, nowy, oryginalny, odmienny od dotychczasowego.
To umiejętność obserwowania i łączenia faktów w sposób dotąd nieznany. Kreatywność wymaga wolności w myśleniu i działaniu. Jest to rodzaj wewnętrznej postawy ukierunkowanej na odkrywanie nowego. Stworzenie swobodnej przestrzeni twórczej, niczym nie skrępowanej, do tej pory często miało miejsce podczas eventów integracyjnych. Obecnie firmy mierzą się z trudnościami związanymi z realizacją działań integracyjnych oraz działań CSR.

Zapraszamy na warsztat, który wypełni tę niszę.

 

Cel pracy:

 • poprawienie zdolności twórczych i adaptacyjnych
 • obudzenie ciekawości, zdolności do myślenia i działania w sposób twórczy, nowy, oryginalny
 • uaktywnienie umiejętności obserwowania i łączenia faktów w sposób dotychczas nieznany
 • poznanie nawyków uruchamiających twórczy sposób myślenia
 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

Warsztat ma za zadanie przypomnieć jak wspaniałą rzeczą jest ciekawość, szukanie odpowiedzi, znajdowanie rozwiązań na jakie jeszcze nikt nie wpadł.
To przygoda z własną wyobraźnią.
Szansa nie tylko na lepsze wyniki w pracy, ale przede wszystkim, na większą satysfakcję w życiu.

Adresaci:

Wszyscy, bo rutyna codziennych obowiązków zaczyna tłumić w nas zdolność do prawdziwie odkrywczego myślenia i działania. Stajemy się coraz bardziej schematyczni, sztywni, konwencjonalni, a zarazem mamy coraz mniejszą ochotę na zmianę tego stanu. Z tego powodu musimy liczyć się z tym, że pomysły innych osób będą świeższe, ciekawsze – co grozi np. pominięciem w awansie, utratą pozycji itp.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie nawyków wpływających na rozwój kreatywności
 • nauka technik redukcji stresu
 • umiejętność niestandardowego wnioskowanie
 • poprawa współpracy w zespołach
 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia
 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia
 • praktyczne użycie biofeedbacku

Metody pracy:

 • praca warsztatowa
 • prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • analiza dobrych praktyk
 • gry i zabawy
 • art techniki

Warunki pracy:

 • praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób
 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy – 8 godzin (z dwoma przerwami)
 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • czym jest postawa kreatywna?
 • siła nawyków i moc inspiracji
 • burza mózgów
 • wykorzystanie modalności (wzrok, słuch, ruch)
 • ruch sceniczny, art techniki
 • podsumowanie

Pierwsza wizyta

50 min. | 300 zł

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019