Ewa Woytoń

Jestem psycholożką, psychoonkolożką, posiadam certyfikację Polskiego Towarzystwa Psychoonkologii. Ukończyłam kurs I° Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiadam tytuł Praktyka Dialogu Motywującego, którego jestem dużą entuzjastką.

Dialog Motywujący to oparty na współpracy styl komunikowania się, który ma w zamierzeniu umocnić osobistą motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu, przez wydobycie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania autonomii. DM to aktywna współpraca ekspertów. Jesteśmy   niekwestionowanymi ekspertami, jeśli chodzi o nas samych, nikt przecież nie przebywał z nami dłużej, ani nie zna nas lepiej niż my siebie. Prowadzenie ważnych i trudnych rozmów to moja codzienność zawodowa. 

Posiadam wieloletni staż pracy w hospicjum. W pracy z pacjentem korzystam z różnych nurtów i technik terapeutycznych w zależności od potrzeb. Szczególnie bliska jest mi praca z pacjentami, którzy wyszli z ciężkiej choroby oraz ich rodzinami. 

Prowadzę szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób zawodowo zajmujących się pomaganiem z zakresu komunikacji z pacjentem, psychoonkologii, medycyny paliatywnej.

Zakres wsparcia:

  • trudne życiowe sytuacje,
  • kryzysy emocjonalne,
  • relacje osobiste,
  • kryzysy w związkach,
  • obniżone poczucie wartości,
  • doświadczenie straty,
  • wsparcie dla członków rodziny chorych przewlekle,
  • wsparcie dla par w doświadczaniu niepłodności,
  • wsparcie kobiet w okresie ciąży, połogu macierzyństwa jak również niemacierzyństwa.

Z uwagi drogę zawodową, jaką wybrałam szczególnie bliskie jest mi praktyczne podejście do mojej pracy. Jestem absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku pielęgniarstwo, absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia – specjalność kliniczna oraz psychoonkologia. 

Doskonalę swój warsztat zawodowy przez empatyczne towarzyszenie pacjentom w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Ważna jest dla mnie twórcza wymiana myśli i wsparcie środowiskowe. Należę do Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Polskiego Oddziału EACH Network Polska (European Association for Communication in Healthcare). 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam do gabinetu przy ul. Purkyniego 1, lok. 116  lub na sesje online. 

Ewa Woytoń