Nowy wspaniały świat

Wyzwania i zagrożenia dla organizacji w czasach pandemii

Transformacja warunków pracy na nowo kształtuje podejście do pracowników, freelancerów i kultury organizacji.
Jak budować relacje w zespołach funkcjonujących wirtualnie?
Jak pracować w świecie chaosu i chronicznego zmęczenia?
Jak wzmacniać potencjał firmy w czasach transformacji cyfrowej?

Brak poczucia bezpieczeństwa, niestabilność jutra powodują, że tracimy wiarę w nasz potencjał.
Tracimy przekonanie, co do sensowności naszych projektów. Jak to zmienić, by znów poczuć, że działamy w silnym zespole.
Jakie nawyki wypracować, by poczuć, że firma jest naszym azylem?

Cel pracy:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do monitorowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z brakiem zaangażowania pracowników,
 • nadmiernym krytykanctwem i utratą wiary w kompetencje i dobrą wolę przełożonych
 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na wyobcowanie w zespole i przeciwdziałanie skutkom alienacji pracowników
 • wzajemne motywowanie się przez pracowników w grupie
 • wzrost efektywności i skuteczności pracy

Adresaci:

 • osoby pracujące w trybie pracy hybrydowej
 • członkowie zespołów wielokulturowych
 • osoby zainteresowane rozwojem osobistym

Korzyści dla uczestników:

 • wzrost zaufania i szacunku w zespole
 • wypracowanie nowych nawyków funkcjonowania zespołu
 • nauka technik redukcji stresu
 • poprawa współpracy w zespołach
 • wzmocnienie pozytywnych więzi między uczestnikami szkolenia
 • praca nad postawami lojalności i zaufania uczestników szkolenia
 • praktyczne użycie biofeedbacku
 • certyfikaty

Techniki antystresowe:

 • techniki wpływu na siebie – autohipnoza, auto biofeedback
 • stan flow – zaangażowanie i przyjemność z pracy
 • po co nam harbata, kawa i papieros w pracy?

Podsumowanie:

 • przedstawienie modelu indywidualnego planu rozwojowego

Metody pracy:

 • praca warsztatowa
 • prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • analiza studiów przypadków
 • rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • analiza dobrych praktyk

​Warunki pracy:

 • praca grupowa, pracujemy z maksymalnie 30 uczestnikami, optymalna grupa to między 9 a 15 osób
 • czas pracy to 1 dzień szkoleniowy – 8 godzin (z dwoma przerwami)
 • warsztaty stacjonarne, prowadzone w siedzibie firmy

Ramowy plan:

 • wprowadzenie
 • metody komunikacji w czasach pracy zdalnej:
  • bariery komunikacyjne w warunkach pracy zdalnej
  • komunikacja on-line synchroniczna i asynchroniczna
  • jak zmienił się język w komunikacji zdalnej
  • wskazówki techniczne i praktyczne usprawniające komunikację on-line
 • zarządzanie czasem
  • planowanie aktywności – mapa Twojego dnia
  • ​planowanie działań – ustalanie priorytetów
  • proces planowania pracy – programowanie twojego umysł
  • konkretne działania i techniki planowania

Pierwsza wizyta

50 min. | 300 zł

Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.02/00162/2019