Psychoterapia grupowa we Wrocławiu

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczne jest skierowana do osób zainteresowanych zmianą i poprawą swoich relacji z innymi ludźmi. Celem pracy w grupie jest zwiększenie świadomości siebie, swoich uczuć, emocji, myśli, a także poznanie nieświadomych wzorców postępowania, których używamy do budowania relacji partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych. Udział w grupie daje możliwość bezpiecznego doświadczenia emocjonalnego kontaktu z innymi osobami. W grupie emocje mogą być na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się nasza świadomość siebie. Terapia opiera się na założeniu, że grupa odzwierciedla społeczność, w której funkcjonujemy, przez co możemy przyjrzeć się, w jaki sposób budujemy i rozwijamy relacje z innymi.

Zdobyta w ten sposób wiedza może stać się wstępem do zmiany życiowej.
Metoda pracy z grupą opiera się na podejściu zintegrowanym.

Spotykamy się regularnie, czyli jeden raz w tygodniu, przez okres minimum 3 miesięcy. Grupa jest kameralna –  liczy maksymalnie 10 osób.

Udział w grupie jest poprzedzony rozmową indywidualną z psychoterapeutą prowadzącym. 

Grupa OBECNOŚĆ

czwartki | godz. 17.00 - 19.00
rozpoczęcie 12. 10. 2023r.
zakończenie 25.04.2024r.

Grupa ma charakter półotwarty. Oznacza to, że uczestnicy sami decydują o tym, jak długo będą uczęszczać na sesje, jak długo są w terapii. Okres ten musi jednak trwać nie mniej niż 3 miesiące.

Dla kogo

Dla osób powyżej 16 r. ż.

Miesięczny koszt

4 spotkania | 600 zł (1 spotkanie 150zł - obowiązuje opłata za cały miesiąc)

Przed dołączeniem do grupy niezbędna jest konsultacja z prowadzącym ją terapeutą.

Osoba współprowadząca

Agata Groyecka - Bernard

O wyższości psychoterapii grupowej

Rozmowa z lek. Antonim Brańskim - psychiatrą, hipnoterapeutą

Podczas moich rozmów z pacjentami na początku terapii pojawia się kwestia: jaką psychoterapię podjąć – indywidualną czy grupową? „99,9%” pacjentów woli wybrać terapię indywidualną. Pozostając w pełnym szacunku do takiego wyboru, zadam jednak pytanie: czy to najlepsza decyzja?

Z przyczyn zawodowych byłem pacjentem uczestniczącym zarówno w terapii indywidualnej jak i grupowej. Dlatego pozwolę sobie zrobić kilka uwag. Zacznę od tego, że w początkowym okresie psychoterapii potrzebne jest stworzenie „sojuszu terapeutycznego” – stanu polegającego na tym, że uczestnik czuje się na tyle swobodnie, bezpiecznie by móc mówić o swoich stanach emocjonalnych, myślach, poglądach, wspomnieniach, marzeniach – nie bacząc na to, czy to co mówi jest poprawne, przyzwoite, mądre itp. Dzięki temu można uświadamiać sobie coraz więcej własnych stanów emocjonalnych. Stopniowe pojawienie się postawy łączącej poczucie bezpieczeństwa, ciekawości, otwartości na siebie i innych (choćby i tylko na terapeutę), uświadomienie sobie swobody i wolności w myśleniu, formułowaniu myśli, przeżywaniu emocji tworzy fundament każdej psychoterapii. Na proces tworzenia się “sojuszu terapeutycznego” nie ma wpływu ilość uczestników!

Czy pracujemy tylko z terapeutą czy w grupie – proces ten przebiega stopniowo i w pewien sposób niezależnie od naszej woli. Początkowo obecne poczucie wstydu, lęku czy złości – normalne w momencie podjęcia psychoterapii – też są niezależne od tego czy pracujemy indywidualnie, czy w grupie. Wstyd ani lęk nie są wcale większe w grupie. Jeśli „wszystko” jest takie samo to na czym polegają różnice? W moim przekonaniu różnice dotyczą innych spraw. Jakich? Oto one:

Zasoby takie jak doświadczenie, wspomnienia, wyobraźnia. Przy „tylko” dwóch uczestnikach (pacjent i terapeuta) mamy „tylko” 2 życia, 2 doświadczenia, 2 sposoby rozumienia sytuacji. Gdy osób jest więcej mamy dostęp do nieporównanie większych zasobów! Tam gdzie my nie sięgniemy – sięgną umysły naszych partnerów w terapii.

Interakcje uczestników. W terapii indywidualnej można wejść w interakcję tylko z jedną osobą – z terapeutą. Ale co to za relacja? Terapeuta mało albo i nic nie mówi o sobie. Rzadko ujawnia emocje. Wie  „prawie” wszystko o nas a my o nim nic. Jest „nad”.

Dlatego relacja z terapeutą jest w pewien sposób „nienaturalna”. Choć trzeba przyznać, że są poważne powody takiego zachowania terapeuty – ale o tym tu nie będę pisał. To się zmienia gdy pracujemy w grupie. Inni ludzie to inne charaktery, poglądy, sposoby wyrażania emocji- są „we wszystkim inni”. Stąd i nieporównanie większy wachlarz możliwości reagowania, interakcji! Sympatie i animozje, współpraca i rywalizacja – we wszystkim możemy uczestniczyć. I są nam równi – nie jak odleglejszy od innych terapeuta! Możemy wyćwiczyć o wiele więcej narzędzi do radzenia sobie z różnymi sytuacjami gdy jest to grupa!

To dlatego o wiele łatwiej nam zaadaptować wiedzę nabytą w terapii do życia w realu [poza terapią] gdy jest to terapia grupowa. Podsumowując. Terapia grupowa to: dostęp do większych zasobów. silniejsza stymulacja, intensywniejsza praca nad sobą. większe bogactwo interakcji, de facto, tak samo realnych jak w normalnym życiu. łatwiejsze dokonywanie zmian w naszym życiu. i co niemniej ważne: z reguły niższa cena.