Aby przyjść na świat, potrzebowałeś: 
2 rodziców 
4 dziadków 
8 pradziadków 
16 prapradziadków 
32 praprapradziadków 
64 prapraprapradziadków 
128 praprapraprapradziadków 
256 prapraprapraprapradziadków 
512 praprapraprapraprapradziadków 
1024 prapraprapraprapraprapradziadków 
2048 praprapraprapraprapraprapradziadków 

Jeśli spojrzysz na 12 pokoleń wstecz, zobaczysz zapis 
odzwierciedlający 400 lat i 4094 przodków. 

Pomyśl przez chwilę… 

Ile zmagań? Ile walk? 
Ile trudności? Ile smutku? 
Ile radości? Ile historii miłosnych? 
Ile oczekiwań i nadziei na lepsze jutro? 
Ile musieli dźwignąć Twoi przodkowie, 
byś mógł dzisiaj cieszyć się z tego, 
że JESTEŚ, że ŻYJESZ… 

Justin Coutts 

W naszym gabinecie jedną z metod terapeutycznych jest praca z genogramem. Prowadzi ją doświadczony psychoterapeuta, Jurij Romaniuk
Genogram to rozpisana w formie swoistego drzewa genealogicznego historia rodzinna. Ale historia rozumiana jako przekazywane pokoleniowo wzorce rodzinne. To swoista mapa relacji i powiązań w rodzinie. Ma ogromną wartość terapeutyczną i uwalniającą, bo daje niesamowity wgląd w nasze zachowania, reakcje, emocjonalne blokady, ale też w nasze mocne strony. Poszukując zrozumienia naszego obecnego stanu, naszych relacji, reakcji emocjonalnych czy uzależnień sięgamy do naszych historii rodzinnych. Jedną z metod zrozumienia systemu powiązań rodzinnych, analogii i schematów działania właściwych dla rodu, z którego pochodzimy jest genogram. To trudne, ale bardzo oczyszczające doświadczenie.

W każdej rodzinie istnieją wzorce rodzinne – zachowań, reakcji, struktury rodziny, przekazywane z pokolenia na pokolenie (np. w naszej rodzinie nie ma rozwodów, w naszej rodzinie nikt nie ma więcej dzieci niż dwoje, liczy się sukces finansowy, kobiety pracują zawodowo itp.). Poznanie ich pozwala rodzinie wybrać – co chcą kontynuować, a co już się zdewaluowało, przestało być potrzebne, co warto odrzucić.
Zobaczywszy nieadaptacyjne wzorce powtarzane w rodzinie, może ona podjąć pracę nad ich zmianą.
Jednocześnie pracując z genogramem rodzina może rozpoznać źródła swojej siły, odporności, zasoby, które pomogły osiągnąć sukces lub przetrwać trudne momenty – zarówno normalne etapy rozwojowe (urodzenie dziecka, usamodzielnienie się, starzenie itp.), trudne czasy (wojnę, kryzysy gospodarcze, zmiany ustrojowe) czy choroby, niepełnosprawność.” ( cytat: psychopracownia) Jurij Romaniuk