Grażyna Greń

Psycholog

  • Badania testowe pamięci, koncentracji, osobowości

Jestem specjalistą psychologii klinicznej (dawny II stopień specjalizacji).

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wykonywałam badania neuropsychologiczne, nadal pracuję z osobami z uszkodzeniami mózgu, po udarze, urazie głowy, z z chorobą Alzheimera innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Wykonuję badanie poziomu inteligencji, osobowości. Ukończyłam całościowe szkolenie z psychoterapii pozytywnej, uzyskując tytuł Certyfied Positive Psychotherapist certyfikat nr 010-PL-2015.
Jestem członkiem Word associationfor Positive Psychotherapy.

Ukończyłam także Roczny kurs obejmujący 96 godz. „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” (Dr med. Werner Schutze, dr n. med. Renata Wojtyńska, Rada Programowa Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro), szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim (200 godzin), wiele szkoleń z neuropsychologii i psychologii klinicznej. także szkolenia w posługiwaniu się kwestionariuszem osobowości MMPI, MMPI2.
Prowadziłam szkolenia.

grazyna_gren