Karolina Woch

W swojej pracy za najważniejsze uważam stworzenie akceptującej i bezpiecznej przestrzeni, aby umożliwić klientowi_ce swobodne eksplorowanie siebie i poszerzanie swoich zasobów. Do każdej osoby podchodzę z empatią i uważnością. Zapraszam klientów i klientki do spojrzenia w głąb siebie z życzliwą ciekawością, towarzyszę oraz wspieram w odkrywaniu nowych sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz trudności adaptacyjnych z odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej. Pomagam przejść przez kryzys psychiczny, trudny okres w ważnej relacji, doświadczenie przemocy lub żałoby. Pracuję z osobami zmagającymi się z obniżoną samooceną oraz niskim poczuciem własnej wartości. Oferuję wsparcie klientom i klientkom ze społeczności LGBTQIA+. Prowadzę poradnictwo seksuologiczne, podczas którego pochylam się nad trudnościami związanymi z niską satysfakcją z życia seksualnego, obniżonym libido oraz dysfunkcjami seksualnymi. Wspieram osoby transpłciowe w procesie tranzycji.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 2 lata byłam członkinią Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Środowiskowym Domu Samopomocy Curatus oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Ukończyłam staż „Psycholog praktyk – grupa CBT” Kliniki PsychoMedic oraz kurs „Przerwij To – Szkoła Liderów i Liderek Antyprzemocowych. Współpracuję z Fundacją Non Licet, podejmując rolę opiekunki mieszkania interwencyjnego.

Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS i przygotowuję się do procesu certyfikacji. Aktualnie poszerzam kompetencje z zakresu psychoterapii w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykorzystuję techniki oferowane przez terapię poznawczo-behawioralną, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapię dialektyczno-behawioralną (DBT). Wprowadzam również metody wywodzące się z teorii poliwagalnej oraz technik doświadczania somatycznego. W trakcie spotkań wprowadzam psychoedukację, aby ułatwić klientom i klientkom rozpoznanie natury ich trudności.

Karolina-Woch-zdjecie