Dorota Bauer

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Chorób Wewnętrznych Board Certified in Internal Medicine, USA

Po ukończeniu Akademii Medycznej we Wrocławiu (Wydział Lekarski) i odbyciu stażu podyplomowego uzyskała nostryfikację dyplomu lekarza w USA.

Odbyła rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych w Cleveland Clinic Health System, pracując w Fairview Hospital oraz Lutheran Hospital. Rezydenturę zakończyła pracą naukową poświęconą badaniu wpływu depresji na układ immunologiczny, jak również wpływu depresji na występowanie chorób somatycznych.

Po zakończeniu rezydentury uzyskała tytuł lekarza specjalisty chorób wewnętrznych oraz certyfikat „Board Certified in Internal Medicine”, co pozwoliło  na rozwinięcie wieloletniej intensywnej praktyki szpitalnej w Cleveland Clinic Health System, również jako

konsultantka na oddziałach psychiatrycznych.

Jednocześnie w Cleveland prowadziła prywatną praktykę lekarską w zakresie chorób wewnętrznych ze szczególnym naciskiem na ich psychosomatyczny wymiar, włącznie z leczeniem zaburzeń depresyjnych, nerwicowych oraz uzależnień.

Po powrocie do Polski kontynuuje pracę jako specjalista chorób wewnętrznych, jednocześnie poświęcając się pasji – psychosomatyce.

Po ukończeniu szkoleń m.in. z zakresu terapii indywidualnych i rodzinnych, wpływu traumy na zdrowie człowieka, znaczenia kontemplacji i technik wyciszających w procesie leczenia, stale rozwija swoją wiedzę.

Bauer